کارت اشتراک مگنتی

کارت اشتراک مگنتی تبلیغاتی این امکان را برای شما فراهم میکند که مشخصات کسب و کار یا محصولات خود را به مخاطبان خود معرفی نمایید.

مزایای استفاده از کارت اشتراک مگنتی نسبت به اشتراک های معمولی

1-ماندگاری بالاترکارت اشتراک آهنربایی(5 سال)

2-امکان نصب کارت اشتراک آهنربایی در بهترین جای ممکن در صورتی که کارت های معمولی این امکان را ندارند

کارت اشتراک رویخچالی آهنربادارتبلیغاتی شما در واقع کارت مشخصات کسب و کار شما که میخواهید در اختیار مشتریان خود قرار دهید است

تمامی یا بخشی از مشخصاتی کهمشتریان شما لازم دارند تا بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند.

روی کارت آهن ربایی چاپ میگردد و بر روی آن فضایی جهت نوشتن کد اشتراک برای مشتری شما میباشد و این محصول بر روی هر سطح فلزی که مشتریان شما بخواهند قابل نصب میباشد که بیشترین محل نصب این اهن ربای تبلیغاتی بر روی درب یخچال میباشد.

از این رو به آهنربای تبلیغاتی رو یخچالی نیز معروف شده است.